Prawo do niezakłóconego macierzyństwa.

Nie ma przepisów prawa, które wyznaczają okres ochronny na czas połogu i gwarantują kobietom prowadzącym działalność gospodarczą i wstrzymujących na ten okres możliwość kontroli.Kobiety prowadzace działalność gospodarczą są zmuszane do przygotowywania się i uczestnictwa w postępowaniach kontrolnych tuż przed i od razu po porodzie.  
Kobieta na DG nie ma prawa dojść do siebie po porodzie, bo okres połogu ( 6 tygodni ) nie jest okresem prawnie chronionym....
Zasiłek macierzyński w mniemaniu ZUS-u jest okresem w którym kobieta może pracować, więc wymaga się od niej przedstawienia dokumentów potwierdzających przychody. Brak przychodów stwarza ryzyko oskarżenia przez ZUS o niekontynuowanie działalności gospodarczej i wyrzucenie z ubezpieczeń. 
Nie jest istotny fakt, że kobieta ma wybór czy będzie pracować na macierzyńskim czy skupi się tylko na opiece nad noworodkiem.

4 )   Prawo do niezakłóconego macierzyństwa

Urlop macierzyński trwa 20 tygodni. Sam okres połogu trwa 6 tygodni.

Każda kobieta powinna mieć prawo do tego, by w spokoju i bez dodatkowych stresów mogła dojść do siebie po porodzie.
Zgodnie z art. 18 Konstytucji małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo
i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.
Nie ma jednak przepisów prawa, które wyznaczają okres ochronny na czas połogu i gwarantują kobietom
prowadzącym działalność gospodarczą i wstrzymujących na ten okres możliwość kontroli.

STAN POŻĄDANY:
a) Kobiety prowadzące działalność gospodarczą powinny mieć takie samo prawo do korzystania z niezakłócanego okresu połogu i macierzyństwa wolnego od kontroli jak kobiety pracujące na etacie.
b) Okres połogu i macierzyństwa 20 tygodni nie powinien być zakłócany stresem związanym z kontrolami z ZUS w firmie.
c) Wniosek o zasiłek macierzyński powinien być rozpatrywany na podstawie dokumentów systematycznie gromadzonych przez ZUS. Nie powinny mieć miejsca sytuacje, że ZUS przypomina sobie o kontrolach dopiero w sytuacji, gdy wpłynie wniosek o zasiłek macierzyński lub zwolnienie lekarskie w ciąży.
d) Kobieta prowadząca działalność gospodarczą powinna sama zdecydować, czy chce pracować w trakcie urlopu macierzyńskiego bez obaw przed zarzutami ze strony ZUS-u o zaprzestaniu prowadzenia działalności.

STAN OBECNY :
a) Kobieta pracująca na etacie ma 20 tygodni urlopu macierzyńskiego. Kobieta prowadząca działalność gospodarczą, nawet w czasie pierwszych 6 tygodni połogu, jest narażona na wezwania, przesłuchania, kontrolę dokumentów firmy przez ZUS pod kątem faktycznego prowadzenia działalności.
b) Jednostki ZUS nie są przystosowane na przyjmowanie kobiet zmuszonych stawiać się na wezwania z niemowlakami. ZUS nie jest instytucją przygotowaną do przyjmowania petentów przychodzących na przesłuchania z niemowlakami. Nie ma wydzielonych miejsc do karmienia czy przewijania.
c) Przesłuchania niejednokrotnie są wielogodzinne. Matki zmuszone są przewijać dzieci na podłodze czy krześle. Karmienie piersią na korytarzu wywołuje zniesmaczenie. W niektórych jednostkach wręcz sugeruje się karmienie dziecka w toalecie.
d) Informacje o wszczęciu kontroli i wezwania do dostarczenia dokumentów są wysyłane zaraz po złożeniu wniosku o zasiłek macierzyński.
e) Przygotowanie dokumentów do kontroli w firmie w pierwszych tygodniach po porodzie z noworodkiem na ręku jest ogromnym wysiłkiem zarówno na tle fizycznym jak i psychicznym.
f) Zlecone kontrole w siedzibie firmy zmuszają kobiety po porodzie do zajmowania się inspektorem w firmie a nie sobą i dzieckiem.
g) W trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego kobieta prowadząca działalność może pracować, ale nie ma takiego obowiązku. Często się jednak zdarza, że ZUS wymaga wykazania dochodów czy sugeruje zawieszenie działalności na czas trwania urlopu macierzyńskiego.

POSTULATY ZMIAN:
a) Wprowadzenie zakazu wszczynania kontroli w pierwszych 20 tygodniach po porodzie.
b) Wprowadzenie obowiązku ustalania prawa do zasiłku macierzyńskiego na podstawie dokumentów systematycznie zgromadzonych przez ZUS przed porodem. (Skoro ZUS nie ma zastrzeżeń do firmy przed wystąpieniem o zasiłek macierzyński, to powinno oznaczać, że nie ma podstaw do oskarżania np. o fikcyjnym prowadzeniu działalności.)
c) Uściślenie przepisów pozwalających kobietom samym zdecydować, czy pracują w trakcie macierzyńskiego czy nie, a organowi rentowemu zabraniających kwestionowania prowadzenia działalności.
Obecnie ZUS ocenia przedsiębiorcę w oparciu o fakt aktywnego prowadzenia bądź też nieprowadzenia działalności podczas pobierania zasiłku macierzyńskiego, co wiąże się z oskarżeniami o niekontynuowanie działalności gospodarczej i wyrzucaniem z ubezpieczeń.