Odpowiedzialność urzędników ZUS za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy.

Mimo obowiązujących  przepisów kodeksu cywilnego i karnego pracownicy ZUS-u nie obawiają się świadomie działać na szkodę ubezpieczonych.

8 )   Odpowiedzialność urzędników ZUS za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy.

W obecnym stanie prawnym odpowiedzialność cywilną ZUS za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej reguluje art. 417 Kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność pracowników ZUS reguluje Kodeks pracy. Odpowiedzialność pracowników ZUS będących funkcjonariuszami publicznymi regulowana jest również na gruncie Kodeksu karnego – art. 231 kk. Kodeks Postępowania Pracowników ZUS określa normy postępowania, ale niestety zapisy tam zawarte nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości.

STAN OBECNY:
- Częstą praktyką ZUS jest wprowadzanie w błąd petentów starających się dowiedzieć, jak można rozwiązać daną sprawę oraz jakie dokumenty i w jakim terminie należy złożyć.
- Spotkać się można z sytuacjami, że pracownicy dostają wytyczne od przełożonych, co mogą powiedzieć a czego nie, jakiej pomocy mogą udzielić, a co mają zataić.
- Niestety są i sytuacje świadomego wykorzystania niewiedzy petentów i wręcz podsuwanie do podpisania dokumentów, narażających na utratę świadczenia.

POSTULATY ZMIAN:
- Mimo takich przepisów kodeksu cywilnego i karnego pracownicy ZUS-u nadal nie obawiają się świadomie działać na szkodę ubezpieczonych. Należałoby wyciągnąć konsekwencje w stosunku do kilku osób dla przykładu. Każdy pracownik z ZUS zastanowi się, czy warto ryzykować utraty pracy za udzielenie informacji sprzecznych z prawem i narażających przedsiębiorce na konsekwencje.