Pytania do ZUS-u  i uzyskane odpowiedzi

4 marca 2020r. - złożone u Rzecznika MŚP pytania do ZUS 
5 kwietnia 2020r. biuro Rzecznika MŚP znalazło czas by je przesłać do ZUS
25 maja 2020r przyjazny urząd ZUS udzielił odpowiedzi
 6 czerwca 2020r.dpowiedzi nabrały mocy urzędowej i zostały odesłane do Rzecznika MŚP
24 czerwca 2020r. - odpowiedzi na pytania po 2,5 miesiąca trafiły do pytających.
Dotrzymanie obowiązyjących terminów , urzędów jak widać nie dotyczy ....

ZUS uchylił w całości decyzję obniżającą przedsiębiorcy podstawę wymiaru składki z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

Po interwencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Adama Abramowicza, ZUS uchylił w całości decyzję obniżającą przedsiębiorcy podstawę wymiaru składki z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz umorzył – jako bezprzedmiotowe – postępowanie w sprawie ustalenia podstawy wymiaru składek.

17.12.2020
VII Posiedzenie Rady Przedsiębiorców

29:54 Anna Zaręba: "Problematyka wspólnika spółki prawie jednoosobowej i wspólnika iluzorycznego"
37:38 rzecznik MŚP Adam Abramowicz
40:27 film: przypadki Anny Dardzyńskiej i 47:30 Witolda Niedbalskiego
1:08:00  prezentacja rzecznika MŚP Adama Abramowicza: "Praktyki ZUS wobec przedsiębiorców" - dotyczy naszych postulatów zgłoszonych podczas spotkań Rady Przedsiębiorców zespołu roboczego ds. ubezpieczeń społecznych
1:37:00 dr r.pr. Radosław Bulejak: "Zasada orzekania na korzyść przedsiębiorcy w sprawach ubezpieczeń społecznych"
1:51:00 dr r.pr. Marek Woch: "Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe a zasada praworządności, pewności prawa i niedyskryminacji osób prowadzących działalność gospodarczą"
2:07:00 rzecznik MŚP o współpracy ZUS-u ze środowiskiem przedsiębiorców
 2:15:00 prezes ZUS Gertruda Uścińska

15.01.2020

Spotkanie zespołu roboczego Rady Przedsiębiorców ds. ubezpieczeń społecznych przy Rzeczniku MŚP

27.11.2019

Spotkanie zespołu roboczego Rady Przedsiębiorców ds. ubezpieczeń społecznych z rzecznikiem MŚP Adamem Abramowiczem
1:40:20 odczytanie części naszych postulatów

08.11.2019

Spotkanie zespołu roboczego Rady Przedsiębiorców ds. ubezpieczeń społecznych przy Rzeczniku MŚP
5:50 przewodniczący Rady Przedsiębiorców Wiesław Kozanecki składa wstępny wniosek w imieniu matek przedsiębiorców; przypadki, przedstawienie kilku postulatów, dyskusja

24.10.2019

Drugie spotkanie zespołu roboczego Rady Przedsiębiorców ds. ubezpieczeń społecznych przy Rzeczniku MŚP

29.08.2019

Pierwsze nasze spotkanie zespołu roboczego Rady Przedsiębiorców ds. ubezpieczeń społecznych przy Rzeczniku MŚP