WALKA z ZUS wciąż trwa.

01.06.2020r.

Konferencja z udziałem poszkodowanych kobiet, które czują się oszukane a nawet nękane przez ZUS.

 Dla przypomnienia - ZUS najpierw przyznaje zasiłki: chorobowe i macierzyńskie a następnie po kilku latach odbiera to, co sam przyznał i wypłacił.

Kobiety, które zdecydowały się na macierzyństwo, starciły już zaufanie do instytucji publicznych. A te, które chciałyby urodzić dziecko, boja się kary, jaką stosuje ZUS za bycie matką.

Czy tak działa Państwo, dla którego ochrona macierzyństwa powinna być jedna z największych wartości?

Podstawa wymiaru składek dla przedsiębiorców – stał się cud

ZUS zmienił zdanie i przestał wydawać bezprawne decyzje dotyczące podstawy wymiaru składek.

Prawo zawsze było jasne : 
ZUS nie jest uprawniony do kwestionowania kwoty zadeklarowanej przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność jako podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli mieści się ona w granicach określonych ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych.

Sejm 27.02.2020r. - Podkomisja Polityki Społecznej i Rodziny 


Spotkanie z przedstawicielami ZUSu na posiedzeniu podkomisji Polityki Społecznej i Rodziny.
Dziękujemy!
Przewodnicząca- Joanna Frydrych, Grzegorz Braun, Marzena Okła-Drewnowicz, Urszula Rusecka, Magdalena Biejat, Iwona Kozłowska, Danuta Nowicka, Grzegorz Wojciechowski, Adam Śnieżek, Leszek Dobrzyński    #matkikontrazus

Monika Mączka Przedsiębiorca

" Nóż mi się w kieszeni otwiera, kiedy to od Pańtwa słyszę. " ," Psińco Państwo wiedzą o prowadzeniu działalności w tym kraju"

Poseł Grzegorz Braun

Bismarckowski ZUS powołuje się na gomułkowski Kodeks Prawa Cywilnego

Poseł Grzegorz Braun 

ZUS jako detektyw  "Tutam na tropie".

Wyroki sądów? Posłowie? Prezydent RP? 

ZUS uważa, że i tak wie lepiej


Może i podczas spotkania w Sejmie przedstawiciele centrali ZUS poprosili kontrolowane matki o przesyłanie dokumentów do ponownej weryfikacji. Ale to wcale nie znaczy, że z dalszymi kontrolami Zakład wyhamował. 
Nie ma mocnych na inspekcyjne zapędy urzędników, którzy nic sobie nie robią, ani z orzeczeń sądów, stających po stronie ubezpieczonych, ani domagających się wyjaśnień posłów?

ZUS walczy z tysiącami młodych mate

Kobiety z całej Polski czują się pokrzywdzone. Nie są to bynajmniej jednostkowe przypadki. Facebookowe grupy na ten temat liczą po kilka tysięcy gnębionych przez ZUS kobiet. Kiedy dałem ogłoszenie, że szukam matek prowadzących działalność gospodarczą, które mają problemy z Zakładem, w krótkim czasie zgłosiło się kilkadziesiąt kobiet, chętnych opowiedzieć swoją historię! Czują się nękane i szykanowane przez ZUS.

ZAMIAST WYPŁATY ŚWIADCZEŃ CHOROBOWYCH – KONTROLA ZUS

Od jakiegoś czasu bardzo dużo miejsca w mediach zajmuje tematyka „walki ZUS z wyłudzeniami zasiłków z ubezpieczenia chorobowego”.

Ze wszech stron krzyczą nagłówki artykułów prasowych, które są efektem wzmożonej aktywności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. O sprawie piszą gazety od prawa do lewa od Faktu po Rzeczpospolitą przez branżowe portale typu money.pl czy gazetaprawna.pl

Patrząc na całe to zamieszanie z boku wydaje się, że panuje w tej materii jeden wielki chaos. ZUS sam wypłacał przez lata wysokie świadczenia, a teraz nagle prowadząc postępowanie wyjaśniające nadspodziewanie „szybko i sprawnie” żąda zwrotu zasiłków, które przecież sam przyznał. Jednocześnie do wniosków o przyznanie świadczeń składanych obecnie ZUS podchodzi z dużą ostrożnością i wstrzymuje często na wiele miesięcy wypłatę świadczeń.

Skąd to całe zamieszanie? Jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze

Spotkanie z Senator Agnieszką Goroń-Komor - 13,02,2020 r. 

Wyślij list do ZUS-u – zwołują się kobiety w internecie. Centrala Zakładu zostanie zasypana pismami od tysięcy Polek

Przyparci do muru przedstawiciele ZUS podczas spotkania w Sejmie zaproponowali, żeby kobiety przesłały dokumenty w celu ponownej weryfikacji. Matki prowadzące działalność gospodarczą zamierzają z tego skorzystać i już organizują się w internecie.
W trakcie ponad pięciogodzinnego spotkania urzędnicy ZUS postanowili w końcu wyjść kobietom naprzeciw i zaproponowali przesłanie do centrali opisów swoich indywidualnych spraw, by je ponownie zweryfikować.

Spotkanie  w  Sejmie RP  -  5.02.2020r. 
"Prawa matek i kobiet w ciąży a zaostrzające się praktyki kontrolne ZUS-u"

Na kolejne spotkanie (druga połowa lutego) - reprezentanci ZUS-u przygotują odpowiedzi na zadane podczas spotkania pytania.    #matkikontrazus

Stanisław Tyszka

Poseł na Sejm - Koalicja Polska-PSL-Kukiz'15

Jakub Kulesza

Poseł na Sejm - Konfederacja

Grzegorz Braun

Poseł na Sejm - Konfederacja

Marzena Okła-Drewnowicz

Poseł na Sejm - PO-KO

Przemysław Koperski

Poseł na Sejm -   SLD-Lewica

Gabriela Lenartowicz

Poseł na Sejm -  KO-PO

Wanda Nowicka 

Poseł na Sejm - Lewica

Magdalena Sroka

   Poseł na Sejm  Porozumienie-PiS

Katarzyna Kretkowska

Poseł na Sejm - SLD-Lewica

Mecenas Katarzyna Nabożna
Stowarzyszenie Kobiety na DG kontra ZUS

#matkikontrazus 

Przedsiębiorcze matki przyjechały do Sejmu
Stowarzyszenie Kobiety na DG kontra ZUS

 Przedsiębiorcze Polki twierdzą, że ZUS prowadzi przeciwko nim zmasowaną akcję.   #matkikontrazus

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Matki kontra ZUS
Lucyna Dobroszek - przedsiębiorca

"Musimy rozwiązać ten problem, ale nie tylko tu i teraz. Musimy znaleźć rozwiązanie, tak by za 5-10 lat te kontrole nie wróciły. By nasze dzieci nie musiały się z nimi zmagać"

Matki kontra ZUS
Marlena Kaduk - przedsiębiorca

"Przedstawiłam nawet zdjęcia dokumentujące moją pracę. Usłyszałam, że wcale nie ma pewności, czy to ja jestem na tych zdjęciach. W 2019 wykluczono mnie z ubezpieczeń. Zakład kazał mi zwrócić wszystkie wypłacone świadczenia, nawet zasiłek pogrzebowy za zmarłe dziecko"

Matki kontra ZUS
Milena Dobroszek, Monika Mączka, Dorota Zielińska, Marlena Kaduk, Lucyna Dobroszek

#matkikontrazus

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM
ZA UDZIAŁ W SPOTKANIU
Matki kontra ZUS

Parlamentarzyści: Przemysław Koperski - SLD-Lewica, Marzena Okła-Drewnowicz - KO-PO,Magdalena Sroka - Porozumienie-PiS, Stanisław Tyszka Koalicja Polska-PSL-Kukiz'15, Artur Dziambor - Konfederacja Wolność, Wanda Nowicka - Lewica, Gabriela Lenartowicz - KO-PO, Katarzyna Kretkowska - SLD-Lewica, Jakub Kulesza - Konfederacja Wolność, Grzegorz Braun - Konfederacja Wolność
ZUS: Paweł Jaroszek - członek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Dominik Wojtasik - dyrektor Departamentu Legislacyjno-prawnego, Ewa Kosowska - dyrektor Departamentu Ubezpieczeń i Składek, Beata Zacharjasiewicz - zastępca dyrektora Departamentu Ubezpieczeń i Składek, Agnieszka Ślązak - dyrektor Departamentu Zasiłków, Ignacy Król - dyrektor Departamentu Kontroli Płatników Składek, Paweł Żebrowski - pełniący obowiązki rzecznika prasowego ZUS-u, Szymon Kasprowski - koordynator ds. analizy ryzyka i Wsparcia w Departamencie Kontroli Płatników Składek,
Biuro rzecznika MŚP: dr. Marek Woch - r.pr., Kamil Rybikowski - r.pr., Paweł Dryk - r.pr. w wydziale prawno legislacyjnym
MRPiPS: Joanna Kownacka- Kacperska - naczelnik wydziału ds. ubezpieczeń społecznych ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego w MRPiPS
Ruch Społeczny: r.pr. Katarzyna Nabożna Motała, r.pr. Michał Motała, r.pr. Katarzyna Przyborowska, Bartosz Pieńkowski, Marlena Kaduk, Lucyna Dobroszek, Dorota Zielińska, Milena Dobroszek, Monika Mączka i in.
fundacja UPP: Łukasz Malczyk, Karol Mulik

#matkikontrazus

Matki apelują do ZUS: Przestańcie nękać nas kontrolami

kobiety pracujące na własny rachunek przyjechały do Sejmu, by posłom, przedstawicielom ZUS i rządu opowiedzieć, jak wyglądają kontrole, z którymi muszą zmagać się od miesięcy. Przedsiębiorcze Polki twierdzą, że ZUS prowadzi przeciwko nim zmasowaną akcję. 
 Lublin, Elbląg, Bielsko-Biala, Siedlce, Legnica, Radom – w tych miastach według kobiet, ZUS prowadzi najwięcej kontroli.
 Wszędzie schemat jest ten sam. Wszystko jest dobrze, póki kobieta odprowadza składki, także wyższe od minimalnych.
 Problemy zaczynają się, kiedy ZUS ma wypłacić zasiłek chorobowy, a zwłaszcza macierzyński. Wtedy zaczyna się nękanie.
– Nie robimy nic nielegalnego. Mamy prawo płacić wyższe składki i oczekiwać wyższych zasiłków – mówią kobiety. 


#matkikontrazus

Cud w Sejmie
Ze ściganymi przez ZUS matkami spotkają się przedstawiciele wszystkich sił politycznych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych powinien kojarzyć się z instytucją wspierająca politykę prorodzinną państwa, a według przedstawicielek Ruchu Społecznego obecna polityka ZUS-u jest zaprzeczeniem tej idei – wzmożyły się kontrole i postępowania skierowane przeciwko mikroprzedsiębiorstwom prowadzonym przez kobiety ciężarne i młode matki, których przewlekłość wstrzymuje wypłatę zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych

22.01.2020r. - spotkanie
z Poseł Małgorzatą Kidawą-Błońską, 
 Poseł Marzeną Okłą-Drewnowicz, 
i Poseł Moniką Wielichowską

Sejm. Dziś z Małgorzata Kidawa-Błońska i Marzena Okła-Drewnowicz spotkałyśmy się z przedstawicielami społecznego ruchu dotyczącego protestów kobiet, które zwracają uwagę na problem masowych kontroli ZUS wobec przedsiębiorców, którzy pobierają zasiłki macierzyńskie, udają się na zwolnienie chorobowe w trakcie ciąży lub opiekują się chorym dzieckiem. Temat chcemy podjąć na sejmowej Komisji Politycznej i Rodziny, jutro także do resortu zostanie złożona interpelacja poselska.
Monika Wielichowska Poseł na Sejm RP

#Sejm #MonikaWielichowska #Wielichowska #ZUS 

"Działania ZUS-u są nieetyczne i karygodne. Uderzają w kobiety, które uczciwie pracują"

- ZUS wydał decyzję, według której nie miałam prawa do zasiłków pobranych od 2012 roku. Byłam w ciąży, a w uzasadnieniu przeczytałam, że moje plany macierzyńskie są niezgodne z zasadami współżycia społecznego, jakkolwiek miałabym to rozumieć, bo nie wyjaśniono, jakie zasady naruszyłam. Ponadto stwierdzono, że sam fakt założenia działalności w 2012 roku nie świadczy o tym, że miałam zamiar prowadzić ją w celach zarobkowych. ZUS zażądał zwrotu wszystkich wypłaconych mi środków, w tym zasiłku pogrzebowego za zmarłe dziecko - opowiada Marlena prowadzącą własną firmę od ośmiu lat.
  • Po sześciu latach prowadzenia działalności Marlena usłyszała, że nie pracuje w celach zarobkowych, choć dochód roczny wykazywała na poziomie 100 tysięcy złotych
  • W uzasadnieniu decyzji ZUS- u dotyczącej odmowy wypłaty świadczeń napisano, że plany macierzyńskie kobiety prowadzącej działalność są niezgodne z zasadami życia społecznego
  • ZUS zarzucał Marlenie, że zatrudnia swojego ojca, choć ten nie żyje od 15 lat; sugerował także, że jeden z pracowników jest ojcem jej dzieci, co było nieprawdą
  • "Zakład Ubezpieczeń Społecznych dba o to, aby środki z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych były wydawane racjonalnie i nie dochodziło do nadużyć m.in. w kwestii wypłat zasiłków" - czytamy w oświadczeniu ZUS

 " ROZDAJ ULOTKĘ " - początek 10-go lutego 2020 r.
   
Kontynuacja "Niemego Protestu" z 8-go stycznia 2020 r. 

Protest przeciw represyjnym działaniom ZUS-u polega na rozdawaniu ulotek z hasłami sprzeciwu przed oddziałami Zakładu w wielu miastach w Polsce.

Matki "na działalności" walczą z ZUS-em. Ruszyła nowa akcja.

Od 10 lutego matki walczące z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych wychodzą na ulice. Po styczniowym niemym proteście transparentowym zdecydowały się na protest ulotkowo-informacyjny. Spotkać można je przed żłobkami, urzędami, przedszkolami i siedzibami ZUS w całej Polsce. Nie walczą tylko o siebie, walczą o wszystkich przedsiębiorców, którzy opłacają składki, a nawet „etatowców”.

Matki kontra ZUS

Są młode, ambitne, wychowują dzieci i prowadzą własne firmy. Łączy ich coś jeszcze, od miesięcy jak mówią, są bezpodstawnie dręczone przez ZUS. Przedsiębiorcze Matki postanowiły głośno mówić o swoim problemie.
„jestem tutaj po to, żeby sprzeciwić się bezprawnym działaniom, skierowanym w Kobiety prowadzące Działalność Gospodarczą, kobiety które są nękane kontrolami i wstrzymywane są im zasiłki”

Akcja "ROZDAJ ULOTKĘ" - Jasło

- Jesteśmy ruchem społecznym zrzeszającym kobiety oraz całe rodziny, które doświadczyły karygodnych praktyk, niesprawiedliwości, braku praworządności oraz absurdalnych decyzji ze strony ZUS-u, pozbawiającego nas środków do życia w okresie ciąży, macierzyństwa oraz choroby dzieci. Początkowo skupiałyśmy się jako przedsiębiorcze matki prowadzące działalności gospodarcze, jednak problem okazał się dużo szerszy i obejmuje również kobiety na etatach oraz wchodzi w kolejne grupy społeczne. Zależy nam, by o problemie dowiedziało się jak najwięcej ludzi, ponieważ może to dotknąć każdego – mówią przedsiębiorcze matki z Jasła.

„Nie damy się uciszyć”

PROTEST MATEK NA DZIAŁALNOŚCI. 
MAJĄ POPARCIE OD LEWA DO PRAWA


"Proszę sobie wyobrazić, że przez lata jeżdżą państwo 90 km/h, a w pewnym momencie dostają państwo mandaty za kilka lat wstecz, bo uznano, że jednak w przeszłości te 90 km/h to było za dużo i wolno było jeździć tylko 70 km/h” – mówi liderka ruchu kobiet, którym ZUS odbiera prawo do świadczeń chorobowych i macierzyńskich.Pracujące matki nie odpuszczają.

 10 lutego będą kontynuować protest

Po styczniowym niemym proteście transparentowym w miesiąc później organizujemy PROTEST ULOTKOWY INFORMACYJNY - w całym kraju od 10 lutego rozpoczynamy akcję rozdawania ulotek pod Zakładami Ubezpieczeń Społecznych, w miejscach publicznych, pod urzędami, w przychodniach, żłobkach, przedszkolach, sklepach i wszędzie tam, gdzie są LUDZIE, którzy mogą dowiedzieć się o problemie oraz planowanym na kolejny miesiąc 8 marca PROTEŚCIE na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.

- Prowadzimy w ten sposób akcję informacyjną o pikiecie, którą organizujemy 8 marca w Warszawie - mówi Katarzyna Nabożna-Motała, przedstawicielka Ruchu. - ZUS nadużywa uprawnień, zabija poczucie bezpieczeństwa i to nie tylko matkom. W lutym doszło do spotkania w Sejmie z naszym udziałem oraz przedstawicieli wszystkich sił politycznych. Teraz wykonujemy kolejny krok.

" NIEMY  PROTEST "    8 stycznia 2020
Protest przeciw represyjnym działaniom ZUS-u polegał na wywieszeniu banerów i plakatów z hasłami sprzeciwu przed oddziałami Zakładu w wielu miastach w Polsce

ZUS nęka kobiety za łączenie pracy z macierzyństwem – grzmi Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Adam Abramowicz, rzecznik MiŚP uważa, że kobiety nie złamały prawa, a mimo to ZUS masowo żąda zwrotu wypłacanych im świadczeń wraz z odsetkami. - Nie ma na to innego wytłumaczenia jak urzędnicza nadgorliwość w trosce o stan finansów Funduszu. Ale nawet taki cel nie uświęci pozaprawnych środków. Jeżeli nawet są w tej grupie kobiety, które zarejestrowały i prowadziły działalność gospodarczą po to by w przyszłości zapewnić utrzymanie swoim dzieciom, które płaciły dobrowolne składki chorobowe, aby po urodzeniu dziecka móc skorzystać z zasiłku macierzyńskiego w wymiarze adekwatnym do uiszczanych wcześniej składek - to należy im dać medal za przedsiębiorczość i odpowiedzialne macierzyństwo, zamiast nękać kontrolami i egzekucjami niczym oszustów skarbowych - napisał w oświadczeniu przesłanym do naszej redakcji.

NIE JESTEM FIKCYJNA
Audycja Adriany Andrzejewskiej-Kuras, z cyklu „Nasz mały świat”.

Tematem audycji była sytuacja matek prowadzących działalność gospodarczą w walce z ZUS-em.
Przedsiębiorcze kobiety w całej Polsce czują się nękane kontrolami.
Gdy udają się na urlop macierzyński zarzuca się im, że prowadziły fikcyjną działalność i nie wypłaca się im świadczenia.
Matki walczą w sądach i często wygrywają, ale przez ten czas nie wypłaca się im pieniędzy.
8 stycznia 2020 r. w całej Polsce odbyły się nieme protesty przed placówkami ZUS-u. 

Przedsiębiorcze matki protestują

 pod oddziałami ZUS

Reportaż w Radiu Łódź - Michał Makowski  -  Posłuchaj 

Młode matki prowadzące firmy kontra ZUS. 

„Zabrano mi świadczenie, bo używałam telefonu”

Młode mamy prowadzące własne firmy, którym ZUS odebrał świadczenia skrzyknęły się na Facebooku i walczą o swoje prawa. Przedstawiciele instytucji odpowiadają, że muszą dbać o interes wszystkich klientów ZUS, a prześwietlanie zasadności wypłaty świadczeń to ich ustawowy obowiązek.

ZUS jest jak czarodziej — z pracy na etacie zrobi osobę współpracującą, z osoby prowadzącej działalność gospodarczą zrobi etatowca … takie czary mary jak im tam pasuje, a wszystko po to, aby pozbawić prawa do świadczenia — brzmi jedna z treści zamieszczonych na profilu „Ruch Społeczny Kobiety na DG kontra ZUS”.

Matki kontra ZUS. 

Niemy protest przed oddziałem w Rybniku

„Prawo nie działa wstecz!”, „Żądamy przestrzegania konstytucji biznesu”. Dziś w całej Polsce – także w Rybniku – matki prowadzące działalność gospodarczą wywieszały transparenty wyrażające ich oburzenie na niejasne przepisy i uciążliwe działania ZUS-u. – Po ośmiu latach prowadzenia działalności gospodarczej otrzymałam informację od ZUS-u, że moje plany macierzyństwa są niezgodne z zasadami współżycia społecznego i zakład żąda zwrotu wszystkich wypłaconych mi w tym czasie składek. Wyklucza mnie też z kolejnych zasiłków od kwietnia tego roku oraz żąda zwrotu zasiłku pogrzebowego, który wypłacili na moje zmarłe dziecko – opowiada Magdalena Kaduk, matka prowadząca działalność i organizatorka akcji protestacyjnej.

Niemy Protest w Opolu

Kobiety, by zwrócić uwagę na problem, zorganizowały w całym kraju niemy protest. W Opolu transparenty zniknęły równie szybko, jak się pojawiły. W marcu ma się odbyć ogólnopolski strajk.

- W czerwcu 2019 roku, po siedmiu latach prowadzenia firmy, zlikwidowałam biznes. Tym, co przelało czarę goryczy były kontrole ZUS, które miały udowodnić, że prowadziłam działalność fikcyjną - mówił pani Monika z Opola, która z wykształcenia jest fizjoterapeutką. - Miałam podpisany kontrakt z NFZ, prowadziłam prywatny gabinet, więc podejrzenie było absurdalne. Ta sprawa kosztowała mnie i moją rodzinę mnóstwo stresów, bo istniało ryzyko zwrotu dużych pieniędzy.

Matki kontra ZUS w Siedlcach

W Siedlcach tak jak w całym kraju odbywa się dziś (8 stycznia) „niemy protest przeciwko praktykom ZUS wobec kobiet” organizowany przez Ruch Społeczny Kobiety na DG. 

Protest polega na wywieszeniu banerów przed siedzibami oddziałów ZUSu w całej Polsce. W Siedlcach na banerze widnieje m.in. napis: „PiS nakazuje ZUS Matki prześladuje” , czy „Składki ZUS ochoczo pobiera, Zasiłki matkom bezpodstawnie odbiera”.Tym sposobem kobiety protestują wobec wzmożonych kontroli i bezpodstawnego odbierania zasiłków macierzyńskich. Urzędnicy tłumaczą takie działania tym, że wśród kobiet prowadzących działalność są takie, które założyły fikcyjny biznes lub zatrudniły się na na krótki okres, opłacają najwyższe składki, aby później pobierać wysokie świadczenia.


Kobiety-przedsiębiorczynie mówią „stop” długotrwałym kontrolom ZUS dotyczącym wypłacenia zasiłków macierzyńskich.
8 stycznia protestowały w kilkunastu miastach w Polsce. W ich obronie stanął m.in. Adam Abramowicz, rzecznik MSP.

W ostatnich tygodniach tematem przedłużających się kontroli ZUS zajął się również Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich.Jak zadeklarowano w komunikacie z końca grudnia, w ostatnich miesiącach znacznie wzrosła liczba skarg do Rzecznika Praw Obywatelskich na działania ZUS.

Niemy protest 

przed oddziałem ZUS w Lublinie

Przed siedzibą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie odbył się milczący protest kobiet. 

Każdej z nich zabrano zasiłki, jakie miały im przysługiwać jako matkom. Protestujące stanęły z banerami przed siedzibą ZUS-u w czasie gdy urzędnicy wchodzili do pracy.

- Decyzje dotyczą niekiedy zasiłków sprzed kilku lat. Teraz niektóre z nas muszą oddawać nawet po kilkadziesiąt tysięcy złotych - mówią z protestujące kobiety

ZUS i protest matek - Rzeszów

Protest był spokojny, ale emocje wielkie. Kilkanaście matek - klientek rzeszowskiego ZUS-u - pojawiło się dziś przed siedzibą urzędu. 
Wszystkie dostały pisma wzywające do zwrotu wypłaconych w przeszłości świadczeń. Przede wszystkim macierzyńskich, chorobowych i z tytułu opieki nad chorymi dziećmi.
Karolina Trzyna
- Gdzie byłam na komisjach, gdzie było potwierdzone, wszystko było zgodne z prawem, a w tym momencie dostaje oficjalne pismo, że nie zgadzają się z decyzją swoją, że mam oddać pieniądze, mam na to 30 dni.

PODKARPACIE -  8 stycznia 2020
w kilku miastach regionu przed placówkami ZUS
odbył się niemy protest matek.

Akcja protestacyjna jest efektem oburzenia wywołanego zmasowanymi kontrolami kobiet, które twierdzą, że ZUS bezpodstawnie cofa im świadczenia przyznane im nawet kilka lat temu oraz stwarza trudności z uzyskaniem bieżących świadczeń związanych z macierzyństwem. W Rzeszowie grupki kobiet pojawiały się od samego rana. Nie były liczne, kilka – kilkanaście osób. Często się zmieniały, bo trudno jest łączyć macierzyństwo, opiekę nad dzieckiem z protestami – mówiły.

KOBIETY KONTRA ZUS  ! - Śląsk

Niemy protest kobiet krzywdzonych przez system


Widać je wyłącznie na zdjęciach, bo niedługo po tym jak zostały zawieszone ktoś je ściągnął. Tak wyglądał niemy protest zorganizowany przez ruch społeczny „Kobiety kontra ZUS”. Miał on zwrócić uwagę na praktyki jakie zdaniem protestujących są stosowane w przypadku kobiet prowadzących własną działalność i łączących to macierzyństwem czy będących w ciąży.

Niemy Protest Matek pod gdańskim ZUS-em. "Traktują nas jak oszustki"

- W 2016 r. trwało już w stosunku do mnie postępowanie w ZUS, które zakończyło się uznaniem, że moja firma funkcjonuje. Na tej podstawie wypłacono mi drugi zasiłek macierzyński. Teraz ZUS podważa swoje wcześniejsze ustalenia i żąda zwrotu pobranych przeze mnie świadczeń. ZUS powołał się na wyroki Sądu Najwyższego z 2018, które dotyczą działalności fikcyjnych. Tymczasem ja mam firmę, która istnieje i się rozwija. Uczciwie ją prowadzę. ZUS obniżył mi wymiar składek z najwyższej na najniższą i uargumentował to „sprawiedliwością społeczną” - mówi Wioleta (nazwisko do wiadomości redakcji).

POZNAŃ -"PiS nakazuje, ZUS prześladuje". 

Akcja protestacyjna matek w środę przed gmachami ZUS w całym kraju

150 tys. zł za rzekome wyłudzenie składek wraz z podatkiem Zakład Ubezpieczeń Społecznych zażądał od Marzeny, kierowniczki budowy z Poznania, która od kilku lat prowadzi własną firmę.

"ZUS zabija nasze małe firmy". Pracujące matki strajkują - Pabianice

Wspiera je rzecznik MŚP. Co na to ZUS?

To znak sprzeciwu kobiet, które prowadzą mikroprzedsiębiorstwa i decydują się na macierzyństwo, wobec działań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.Ich zdaniem inspektoraty niesłusznie min. wstrzymują zasiłki macierzyńskie, wykluczają z ubezpieczeń społecznych na kilka lat wstecz i nękają świeżo upieczone matki, poprzez długie i wnikliwe kontrole.
Panie walczą wspólnie również o zmianę w Ustawie o Ubezpieczeniach Społecznych. 

Niemy protest przed ZUS w Legnicy.

Kobiety prowadzące działalność gospodarczą oraz ich najbliżsi mówią wprost, że są nękani przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jak? Jako przykład podają matkę przebywającą na urlopie macierzyńskim, która na kilka dni przed porodem ma udowodnić, że działalność gospodarczą rzeczywiście prowadzi. W przeciwnym razie należące się jej świadczenie macierzyńskie przepadnie. Kontrole, co podkreślają protestujący, odbywają się na skalę masową. W przypadku niezłożenia w ZUS wymaganych dokumentów, młode matki ryzykują utratą świadczeń. 
Na facebooku panie pokazują pisma, które otrzymały od ubezpieczyciele. Wiele z nich na zaledwie kilka dni przed planowaną datą porodu, lub tuż po niej. Przedsiębiorcze matki z Legnicy również przyłączyły się do protestu. W środę z samego rana na siedzibie ZUS przy ul. Grabskiego w Legnicy pojawiły się transparenty, które jednak szybko zostały usunięte.

"Niemy protest" w Elblągu

Dziś (8.01) odbył się ogólnopolski niemy strajk polegający na wywieszeniu banerów pod oddziałami ZUS. Kobiety strajkowały również w Elblągu, transparenty zostały jednak zdjęte już po 30 minutach.
– Zostałam do momentu, aż zdjęli ostatni baner. Siedziałam w samochodzie i czekałam, w pewnym momencie wyszedł pan z ZUS-u i zaczął go zdejmować. Ochroniarz w grzeczny, kulturalny sposób wytłumaczył, że dostał takie polecenie, że to teren ZUS-u i nie możemy nic tam wieszać. Budynek to budynek, my wieszałyśmy na barierkach, ale baner ustawiony na trawniku przy parkingu również kazali nam zabrać – dodaje Katarzyna, elblążanka należąca do Ruchu Kobiety na DG kontra ZUS.

Matki kontra ZUS  Protest w Oświęcimiu 

Przed budynkiem ZUS przy ulicy Chopina pojawiły transparenty z hasłami wyrażającymi niezadowolenie wobec praktyk Zakładu

Dlaczego  ?  
 „W prorodzinnym państwie ZUS odmawia matkom prawa do zasiłków macierzyńskich i prawa do pracy. ZUS łamie konstytucję biznesu, nie przestrzega prawa. Pracujące matki są nieustannie kontrolowane, ZUS wydaje decyzje niezgodne z prawem, kobietom na etacie obniża pensje do minimalego krajowego wynagrodzenia, bo zdaniem ZUS za dużo zarabiają, kobietom – przedsiębiorcom wmawia fikcje, a kiedy nie jest w stanie jej udowodnić obniża podstawę ubezpieczenia lub zupełnie z ubezpieczeń wyrzuca” 
– mówią Faktom Oświęcim działaczki z Ruchu Społecznego Matki kontra ZUS.

08.01.2020 TVS Śląsk  Reportaż
o NIEMYM PROTEŚCIE pod oddziałami ZUS-u

    3:50 minuta .. Reportaż Sandry Hajduk o niemym proteście 8 stycznia 2020 r. pod oddziałami ZUS-u i zapowiedzi protestu 8 marca 2020 r. w Warszawie. 
Adam Koźlik mówi o problemach kobiet z ZUS-em. 
Rzecznik prasowy ZUS składa oświadczenie.

Uwagi do oświadczenia z reportażu Sandry Hajduk (powyżej)   
odczytanego przez regionalnego rzecznika prasowego ZUS w woj. śląskim - pani Beaty Kopczyńskiej

Rzecznik ZUS twierdzi, że kierują się normami prawa.  Gdzie w prawie jest napisane, że ZUS może kontrolować wielokrotnie te same okresy, żądać tych samych dokumentów, wykraczać poza zakres kontroli, przedłużać postępowania, nie informować o możliwości złożenia ponaglenia, o przyczynie wydłużenia i terminie zakończenia, wyrejestrowywać z ubezpieczeń po złożeniu korekty DRA, nie przywracać do ubezpieczeń bez przyczyny, ingerować w podstawę wymiaru składek przedsiębiorców, itd. ?
Rzecznik twierdzi, że nie ukierunkowują się na żadną grupę społeczną, ale nie podpiera tego żadnymi statystykami. 
Statystyki są ujawniane tylko, kiedy pasują, jak np. w przypadku danych o stanowiskach sądów nie są to pełne dane o prawomocnych wyrokach. 
Rzecznik mówi o racjonalności i żeby nie dochodziło do nieprawidłowości. Gdzie racjonalność i logika, kiedy ZUS najpierw wypłaca świadczenia, a po latach sprawdza i uważa, że się one nie należały? Analiza ryzyka? Oczywiste jest, że jeśli kobieta jest w ciąży, to ryzykiem dla Zakładu jest konieczność wypłacenia zasiłku macierzyńskiego i później ewentualnych zasiłków opiekuńczych na chore dziecko. Analiza ryzyka uderza w rodziny. Pieniądze nas wszystkich ZUS wydaje w sądach bezpodstawne nas oskarżając.
Kiedy ubezpieczony wygrywa - otrzymuje odsetki również z tych naszych wspólnych pieniędzy publicznych. 
Sami płacimy za to by ZUS mógł nas ciągać po sądach, sami płacimy prawnikom występującym przeciwko nam w imieniu ZUS-u i sami wypłacamy sobie odsetki, gdy w końcu wygramy...

Kobiety kontra ZUS.
Niemy protest ws. kontroli samozatrudnionych


Data emisji : 2020-01-08 18:00        Audycja : Popołudnie Radia TOK FM        
Prowadzący : Paweł Sulik           W studio : Milena Dobroszek                                                                                 .

 Konferencja prasowa   08.01.2020
Poparcie dla Ruchu Społecznego MATKI kontra ZUS

Podczas konferencji prasowej w sejmie poseł Przemysław Koperski wyraził poparcie dla Ruchu Społecznego MATKI kontra ZUS. Milena Dobroszek działająca w Ruchu mówi o niemym proteście 8 stycznia 2020 r. i zapowiada przygotowania do protestu 8 marca 2020 r. w Warszawie.
Krótko opowiada o tym, z jakimi działaniami ZUS-u się nie zgadzamy.

Przedsiębiorcze matki będą protestować przed oddziałami ZUS-u.   W Krośnie też.

Na najbliższą środę (8 stycznia) Ruch Społeczny Kobiety na Działalności Gospodarczej kontra ZUS zaplanował przeprowadzenie ogólnopolskiego „Niemego Protestu”. Akcja odbędzie się również przed krośnieńskim oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
Protest stanowi odpowiedź na liczne postępowania i kontrole ZUS-u wszczynane wobec kobiet prowadzących działalność gospodarczą, które w czasie ciąży lub zaraz po urodzeniu dziecka, są pozbawiane świadczeń. 
Według organizatorek akcji, są one niesprawiedliwie traktowane przez urzędników ZUS-u.

4 stycznia 2020r.  Artykuł  w PABIANICE TV.
Matki zaprotestują przed ZUS.
"Zrobimy burdę na całą Europę"

- Czują się gnębione, niesłusznie podejrzewane o zakładanie fikcyjnych firm i wyłudzanie zasiłków-
- Wzmożone kontrole ZuUS-u są skutkiem nieuczciwej praktyki zastosowanej przez tysiace kobiet
- Rozpoczęła się ostra walka o wprowadzenie zmian w Ustawie o Ubezpieczeniach Społecznych

Kobiety czują się nękane przez ZUS. Zapowiadają "burdę na całą Europę"

Karolina wychowuje dwójkę dzieci i prowadzi własną firmę. Zatrudnia pracowników, odprowadza składki. W swoim gabinecie fizjoterapeutycznym w Bielsku-Białej przyjmuje setki pacjentów. ZUS rozpoczął kontrolę jej działalności. – Twierdzą, że prowadzę fikcyjną firmę. I muszę zwrócić zasiłek macierzyński - 200 tys. zł brutto – mówi WP. W takiej sytuacji są setki kobiet. Mają dość - w środę zaczynają protest.

Młode matki prowadzące firmy kontra ZUS. 

„Zabrano mi świadczenie, bo używałam telefonu”

Młode mamy prowadzące własne firmy, którym ZUS odebrał świadczenie skrzyknęły się na Facebooku i walczą o swoje prawa. Przedstawiciele instytucji odpowiadają, że muszą dbać o interes wszystkich klientów ZUS, a prześwietlanie zasadności wypłaty świadczeń to ich ustawowy obowiązek.

ZUS kontra matki na działalności gospodarczej.
"Grzebią i szukają na nas haków"

"Kto opiekował się pani dziećmi w czasie pracy?" - takie pytania zadają urzędnicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) kobietom na własnej działalności gospodarczej. Zdaniem matek są one nękane z powodu przysługujących im świadczeń. Z kolei ZUS tłumaczy, że ma obowiązek prowadzenia kontroli.
Więcej: https://biznes.radiozet.pl/News/ZUS-kontroluje-kobiety-na-dzialalnosci-gospodarczej.-Grzebia-i-szuka...

Adam Abramowicz
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Niekonsekwentny jak ZUS. 
"To jest konfliktowanie obywatela z państwem"

25 czerwiec 2019r.  Audycja  
 
Kobiety prowadzące własne firmy skarżą się na ZUS

Paweł Sulik w audycji "Kobiety prowadzące własnie firmy skarżą się na ZUS" rozmawia z adw. Katarzyną Nabożną-Motałą z Ruchu Społecznego Kobiety na DG o bezprawnych praktykach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.